Giovanni Pierluigi da Palestrina: O beata et benedicta et gloriosa Trinitas


O beata et benedicta et gloriosa Trinitas, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, alleluia. O beata et benedicta et gloriosa unitas, Pater…


O holy and blessed and glorious Trinity, the Father, Son and Holy Spirit, alleluia. O holy and blessed and glorious unity, the Father, Son and Holy Spirit, alleluia.