Jan Pieterszoon Seelinck: Aeolian Echo Fantasia

Jan Pieterszoon Sweelinck, Aeolian Echo Fantasia, performed by Adriaan Engels at the Metzler organ of the Grote Kerk (Sint-Jacobskerk), The Hague. [listen]